Privacy Policy

Politica privind confidentialitatea si protectia datelor personale

[Update Mai 2018]

 1. INTRODUCERE

In calitate de potential angajator, SC Nobel Romania SRL (denumita in continuare „Nobel”) se obliga sa protejeze confidentialitatea Datelor tuturor candidatilor la locuri de munca in cadrul Nobel.

Prezenta Politica poate fi modificata la anumite intervale de timp. Va rugam sa vizitati aceasta pagina daca vreti sa ramaneti la curent, deoarece vom posta aici orice modificari.

Aceasta Politica descrie tipurile de Date pe care le colectam in legatura cu Dvs., modul si scopurile in care colectam si prelucram Datele Dvs., cui transmitem Datele Dvs., drepturile pe care le aveti in legatura cu prelucrarea Datelor Dvs., precum si modul in care respectam obligatiile legale pe care le avem fata de Dvs. in acest proces.

Aceasta Politica se aplica Datelor persoanelor care candideaza in vederea ocuparii unui loc de munca la noi, precum si datelor cu caracter personal ale oricaror altor persoane pe care le putem contacta in vederea aflarii mai multor informatii despre candidati.

DEFINITII CHEIE

Aceasta Politica utilizeaza urmatorii termeni:

Date” inseamna Date cu caracter personal si Date personale cu caracter special/sensibil, astfel cum sunt definite de lege.

Nobel ” inseamna SC Nobel Romania S.R.L., o societate comerciala organizata si functionand conform legilor din Romania, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/10179/2002, cu sediul social in Bucuresti, Strada Dinu Vintila nr. 11, Etaj 3, Sector 2, reprezentata legal de catre Ovadia Yeheskel in calitate de Administrator.

Noi“, „noua” sau “a noastra” inseamna SC Nobel Romania S.R.L.

Dvs.” sau “a/ale dvs.” sau “candidat” inseamna persoana care fie este in proces de cautare a unui loc de munca sau a unei relatii de colaborare cu Nobel , fie persoana careia ii folosim Datele cu caracter personal pentru a ne oferi ajutor in legatura cu un posibil candidat sau persoana care ne viziteaza site-ul in legatura cu un loc de munca in Nobel .

 1. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Trebuie sa cunoastem anumite informatii despre Dvs. pentru a derula procesul de recrutare si in vederea intrarii intr-o potentiala relatie de munca cu Dvs. Acest lucru ne va permite sa stabilim daca intruniti cerintele asociate unui loc de munca disponibil in cadrul NOBEL si in acelasi timp sa va oferim cele mai bune oportunitati de angajare.

Cautam sa colectam numai acele Date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru scopurile recrutarii si posibilei Dvs. angajari in NOBEL;

Exista numeroase moduri in care puteti impartasi informatiile Dvs. cu noi. Dumneavoastra puteti opta pentru varianta potrivita in functie de preferinte.

Astfel, colectam Datele candidatilor in trei moduri principale:

 • direct de la Dvs., prin transmiterea solicitarilor Dvs. de ocupare a unor locuri de munca si/sau a CV-urilor pe site-urile noastre, fax-ul/ e-mailul nostru sau prin remiterea lor la sediul nostru sau catre agentii de resurse umane cu care colaboram;
 • indirect, din alte surse/terte parti (de ex., solicitari depuse la agentii de resurse umane); si
 • colectare automata (de ex., prin cookies sau creare de profiluri).
 • Colectam Datele Dvs. direct de la Dvs. prin:
  • introducerea Datelor Dvs. sau a solicitarii Dvs. de ocupare a unui loc de munca sau CV pe site-ul nostru sau prin intermediul unui formular de cerere, ca parte a procesului de inregistrare;
  • transmiterea prin e-mail a solicitarii Dvs. de ocupare a unui loc de munca sau a CV-ului la un consultant Nobel sau intervievarea de catre acestia;
  • solicitarea unui loc de munca printr-un agregator de locuri de munca, care apoi va redirectioneaza catre site-ul Nobel;
 • Putem colecta Datele Dvs. si din alte surse:
  • canale media de socializare (de ex., LinkedIn);
  • furnizori de servicii de recrutare (e.g., Bestjobs, Ejobs, etc.);
  • fosti angajatori, fosti colegi sau actuali angajati ai nostri, atunci cand primim recomandari directe despre Dvs.; sau
 • Putem colecta Datele Dvs. in mod automat prin:
  • Cookies: va colectam datele in mod automat prin cookie-uri atunci cand vizitati site-ul nostru web, in conformitate cu setarile de cookies din browserul Dvs si politica de cookies inclusa pe website.
  • Crearea de profiluri prin unelte specifice de HR, de exemplu CPI (doar pentru anumite pozitii si pe baza unei informari adecvate cu privire la tipul de date personale prelucrate, scopul prelucrarii si algoritmii utilizati de program).
 • CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

4.1     Prelucram Datele Dvs. pentru a oferi cele mai bune oportunitati de angajare posibile pentru Dvs. In functie de circumstantele relevante si diversele cerinte legale sau de natura contractuala aplicabile, putem prelucra unele sau toate categoriile de date cu caracter personal in legatura cu angajarea Dvs. si derularea relatiei de munca dintre Dvs. si Noi, inclusiv:

 • toate informatiile pe care ni le furnizati in vederea ocuparii unui loc de munca, potrivit ofertei noastre de munca si/sau la alegerea Dvs., respectiv: date de contact (cum ar fi: nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, adresa de e-mail, nume sau adrese anterioare etc.), datele de identitate (inclusiv gen, varsta, cod numeric personal, serie si numar act de identitateetc.), istoricul Dvs. de angajare (inclusiv locurile de munca avute in trecut, experienta relevanta sau nivelul remuneratiei), datele existente in permisul de conducere, acolo unde este necesar potrivit politicilor NOBEL, informatii medicale necesare la angajare conform legii, date privind educatia dumneavoastra (inclusiv diplome, certificate, atestate referitoare la studii si/sau diverse calificari, dupa cum este cazul), alte date incluse in CV-ul Dvs. pe care ni l-ati transmis (de exemplu: fotografie, studii, calificari, experienta profesionala si locuri de munca anterioare, aptitudini profesionale si personale, hobby-uri etc.), date referitoare la apartenenta sindicala, daca este cazul, cazier judiciar daca este cazul conform legii;
 • toate informatiile pe care le obtinem de la terte parti in vederea angajarii Dvs. (de exemplu: referinte de angajare, alte informatii de identificare, informatii obtinute din cercetarile noastre efectuate cu diverse surse terte, inclusiv canale de media sociale, informatii de la agentii de recrutare, date obtinute de la clientii, partenerii sau angajatii nostri, date obtinute de la terte parti, inclusiv autoritati publice, etc.);
 • toate informatiile care ni s-ar putea cere sau pe care ne este permis sa le prelucram in conformitate cu legislatia aplicabila (de exemplu: informatii necesare pentru monitorizarea egalitatii de sanse);
 • alte informatii pe care alegeti sa ni le transmiteti;
 • alte informatii pe care persoana care v-a recomandat alege sa ni le spuna despre Dvs.;
 • anumite informatii suplimentare – cerute de legislatia romaneasca, daca este cazul; si
 • datele de utilizare a website-urilor noastre, in conformitate cu setarile cookie-urilor din browserul Dvs.
 • SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom prelucra Datele Dvs. numai in scopurile stabilite in aceasta sectiune si in conformitate cu scopurile descrise mai jos sau notificate Dvs. in conformitate cu dispozitiile prezentei Sectiuni 5 (fiecare fiind un “Scop”).

 • Astfel, vom prelucra Datele Dvs. cu caracter personal:
  • In scopul evaluarii solicitarii Dvs. de ocupare a unui loc de munca si al angajarii Dvs., precum si pentru scopuri compatibile cu angajarea Dvs., inclusiv in vederea identificarii compatibilitatii Dvs. cu alte locuri de munca disponibile in cadrul NOBEL.
  • In cazul in care veti fi angajat, vom prelucra Datele Dvs. cu caracter personal pentru derularea relatiei de munca cu noi, potrivit prevederilor prezentei Politici.
  • Este posibil sa folosim Datele Dvs. cu caracter personal si pentru alte scopuri cum ar fi crearea de profiluri, inclusiv prin programul CPI (pe care il folosim in mod limitat, in legatura cu ocuparea unor anumite locuri de munca). Activitatile noastre de recrutare se bazeaza pe decizii luate de oameni pe parcursul procesului de evaluare a unei candidaturi;
  • Efectuarea de verificari ale informatiei transmise de Dvs. prin solicitarea de ocupare a unui loc de munca la Nobel , in conformitate cu legea aplicabila.
  • Plasarea si gestionarea aplicatiilor si a recrutarilor derulate de noi.
  • Folosim Datele cu caracter personal ale persoanelor care v-au recomandat pentru a completa evaluarea pe care o facem cu privire la Dvs.
  • Pentru a ne conforma solicitarilor primite de la agentii, institutii si oricare organisme guvernamentale sau dupa cum este solicitat de legislatia aplicabila.
  • In vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept al nostru in instanta.
  • Pentru orice alte scopuri despre care v-am informat inainte de a incepe prelucrarea relevanta sau care sunt incluse in solicitarea Dvs. de ocupare a unui loc de munca, cu respectarea legii aplicabile.
 • In afara de cele de mai sus, acolo unde permite legea aplicabila, putem prelucra Datele Dvs. personale si a celor cu caracter special/sensibil astfel:
  • In scopul realizarii de rapoarte statistice privind, intre altele, raportarea diversitatea si monitorizarea egalitatii de sanse.
  • Pentru indeplinirea obligatiilor si exercitarea drepturilor specifice ale noastre sau ale dumneavoastra in vederea angajarii/ocuparii fortei de munca, in conformitate cu prevederile legale aplicabile care stabilesc sau acorda aceste drepturi sau obligatii.
  • Pentru efectuarea examinarilor de medicina a muncii si de evaluare a capacitatii Dvs. de munca.
  • Pentru a detecta si a preveni frauda si alte activitati infractionale sau nelegale, pentru exercitarea si apararea, potrivit legii, a drepturilor si intereselor noastre, daca prelucrarea cazierului judiciar este necesara conform legii.
  • In vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept al nostru in instanta.
  • Pentru orice alte scopuri despre care v-am informat inainte de a incepe prelucrarea relevanta, cu respectarea legii aplicabile.
  • Pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor noastre legale.
 • TEMEIURILE PRELUCRARII. ACORDUL DUMNEAVOASTRA

Colectam si prelucram Datele Dvs. mentionate in Sectiunea 4 de mai sus si in alte sectiuni din aceasta Politica pentru scopurile detaliate in Sectiunea 5 pe baza urmatoarelor temeiuri legale:

6.1     In vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale:

 • Vom prelucra anumite Datele Dvs. in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale, in calitate de posibil angajator, fata de Dvs., in baza legii aplicabile, in caz contrar noi putand fi pusi in situatia incalcarii legii.
 • De asemenea, vom prelucra Datele Dvs. personale cu caracter special/sensibil in vederea indeplinirii obligatiilor noastre si al exercitarii drepturilor noastre sau ale Dvs. in domeniul legislatiei privind relatiile de munca, ocuparea fortei de munca si securitatea sociala si protectia sociala, in caz contrar noi putand fi pusi in situatia incalcarii legii sau in imposibilitatea asigurarii cadrului necesar pentru exercitarea unor drepturi de care beneficiati in baza legii.

6.2     Interesul nostru legitim:

Interesele noastre legitime includ, fara limitare, asigurarea bunei desfasurari a activitatii noastre, de asigurare a stocarii, gestionarii si protejarii bazelor noastre de date, de buna organizare si functionare a sistemelor informatice la nivelul Grupului NOBEL, pentru a preveni folosirea neautorizata a echipamentelor si retelelor noastre, etc., pentru protejarea si apararea patrimoniului/bunurilor noastre, sau in vederea exercitarii unor drepturi care ne revin in baza legii, inclusiv in fata instantelor de judecata sau a altor organisme si institutii guvernamentale, etc.

In fiecare circumstanta in care ne vom baza prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal pe interesul nostru legitim ne vom asigura ca vom lua in calcul interesele si drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, astfel incat prelucrarea Datelor cu caracter personal sa nu fie excesiva sau in orice fel contrara prevederilor legale aplicabile.

6.3     In vederea incheierii contractului individual de munca cu Dumneavoastra:

6.3.1   Vom prelucra Datele Dvs. cu caracter personal in vederea evaluarii compatibilitatii dumneavoastra cu cerintele locului de munca disponibil in cadrul NOBEL  si, eventual, in vederea verificarii unor sau tuturor informatiilor incluse de Dvs. in solicitarea de ocupare a unui loc de munca transmisa la noi.

6.3.2   Vom prelucra Datele Dvs. cu caracter personal pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare, interne si fata de terte parti (precum furnizori de servicii de medicina a muncii, inspectoratele teritoriale de munca, autoritati fiscale etc.), in vederea incheierii unui contract de munca cu Dvs.

6.3.3   Vom prelucra o serie de Date cu caracter personal pe care le colectam de la Dvs. in vederea asigurarii comunicarii cu dumneavoastra pe parcursul discutiilor si in general pentru a ne asigura ca relatia noastra poate functiona fara probleme. In functie de tipul de date in cauza si de motivele pe care le putem procesa, in cazul in care refuzati sa ne furnizati astfel de date, este posibil sa nu ne putem indeplini cerintele contractuale sau, in cazuri extreme, sa nu putem continua relatia noastra.

6.4     Acordul dumneavoastra

Prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal potrivit Sectiunii 5 este realizata pe baza temeiurilor precizate in paragrafele 6.1, 6.2 si 6.3 de mai sus si nu necesita consimtamantul Dvs..

In cazul in care solicitam acordul Dvs. de a prelucra Datele Dvs. pentru alte scopuri decat cele precizate la Capitolul 5, nu sunteti obligati sa va dati consimtamantul. In cazul in care, intr-o astfel de situatie, decideti sa va dati acordul, il puteti retrage ulterior, in orice moment, printr-o notificare formulata in scris catre Departamentul de Resurse Umane, in atentia Managerului Departamentului de Resurse Umane.

In cazul in care va retrageti consimtamantul astfel acordat, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea Datelor Dvs. cu caracter personal pe care am efectuat-o deja; sau (ii) prelucrarea care nu se bazeaza pe consimtamantul Dvs., adica prelucrarile Datelor Dvs. efectuate potrivit Capitolului 5 de mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vom lua nicio masura ca urmare a oricarei decizii de a refuza acordarea consimtamantului Dvs. sau a vreunei decizii de a va retrage un astfel de consimtamant in conditiile acestui paragraf 6.1.4; cu toate acestea, dorim sa clarificam ca este posibil ca evaluarea candidaturii Dvs. sa nu poata fi finalizata sau candidatura Dvs. sa fie dezavantajata in raport cu alte candidaturi evaluate de noi pentru acelasi loc de munca drept urmare a neefectuarii acestei evaluari.

 • CANTITATEA SI CALITATEA DATELOR

7.1     Fara date in exces

NOBEL limiteaza prelucrarea Datelor candidatilor sai la datele care sunt adecvate in mod rezonabil si relevante pentru Scopurile descrise in prezenta Politica. Luam masuri rezonabile pentru a sterge toate datele care nu sunt necesare pentru Scopurile aplicabile.

7.2     Perioada de pastrare a datelor

Vom pastra Datele Dvs. numai pentru perioada necesara evaluarii candidaturii Dvs., avand in vedere intre altele nevoia de a va contacta, de a raspunde unor intrebari primite de la Dvs., de a rezolva sau efectua anumite formalitati sau in general in vederea indeplinirii Scopurilor descrise mai sus. De asemenea, avem nevoie de Datele Dvs. in masura in care vom considera ca este necesar, in mod rezonabil, pentru a ne indeplini obligatiile legale aplicabile.

Sub rezerva oricaror cerinte legale de pastrare a datelor Dvs., vom putea retine si pastra Datele Dvs. pentru o perioada de maxim 2 ani dupa ce discutiile dintre noi legate de solicitarea Dvs. de ocupare a unui loc de munca inceteaza. In aceasta perioada va vom contacta in cazul in care vom considera ca alte locuri de munca devenite disponibile in NOBEL  ar fi compatibile cu dumneavoastra. In cazul in care nu veti dori sa fiti luat in calcul pentru locuri de munca ce ar putea deveni disponibile in viitor, va rugam sa ne transmiteti o solicitare in acest sens.

Daca nu am avut contact semnificativ cu Dvs. pentru o perioada de 2 ani; vom sterge Datele Dvs. din sistemele noastre, cu exceptia cazului in care credem cu buna-credinta ca legea sau alte reglementari ne obliga sa o pastram (de exemplu, din cauza unei solicitari din partea unei autoritati fiscale sau in legatura cu orice litigiu pe care il putem anticipa). In general, in acest caz vom pastra orice asemenea date pe intreaga perioada prevazuta de legea aplicabila.

Dupa expirarea perioadelor la care ne referim mai sus si in general in cazul in care Datele Dvs. nu mai sunt necesare pentru un scop anume, orice date care va apartin vor fi sterse, distruse, anonimizate sau, in anumite cazuri, scoase din uz in conditii de deplina siguranta.

7.3     Calitatea datelor

Facem toate demersurile rezonabile pentru ca Datele Dvs. pe care le detinem sa fie exacte, complete si actualizate. Va rugam sa ne anuntati in cazul in care oricare dintre aceste date se modifica sau daca, in cursul discutiilor noastre, observati erori in legatura cu aceste date pentru a ne permite sa le rectificam.

De asemenea, puteti actualiza Datele Dvs. prin transmiterea informatiilor suplimentare catre persoana din cadrul NOBEL  cu care ati tinut legatura sau prin intermediul Departamentului de Resurse Umane la adresa hr@nobelglobe.com.

 • PASTRAREA IN SIGURANTA A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Am implementat masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele impotriva pierderii, distrugerii, furtului, prelucrarii ilegale sau neautorizate sau impotriva altor actiuni nelegale. Acestea includ sisteme si procese operationale sigure pentru a ne asigura ca Datele Dvs. sunt accesibile numai angajatilor NOBEL , agentilor si personalului contractat de NOBEL  pe baza nevoilor de cunoastere corespunzatoare si respectand standardele din industrie privind securitatea si protectia datelor cu caracter personal, iar prelucrarea Datelor de catre acestia este efectuata conform unor politici si proceduri conforme cu legislatia aplicabila.

 • CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRA

9.1     Deoarece Grupul NOBEL este prezent in multe tari din intreaga lume si se bazeaza pe serviciile multor entitati pentru desfasurarea activitatilor zilnice ale fiecarei societati membra a Grupului NOBEL, in vederea indeplinirii anumitor activitati de prelucrare a Datelor Dvs. putem transmite aceste Date:

 • Oricarui alt membru al Grupului NOBEL sau furnizorilor de servicii (inclusiv furnizorilor de servicii de resurse umane, de salarizare si/sau de gestionare de personal, instruire si formare profesionala, prestatorilor de servicii de sanatate si securitate in munca, companiilor de gazduire si management al datelor, agentii de recrutare/plasare forta de munca etc.) in legatura cu oricare dintre Scopurile mentionate;
 • Oricarei parti terte pe care am putea sa o contactam in legatura cu relatiile Dvs. de munca anterioara sau cu diversele Dvs. angajamente anterioare pentru a solicita referinte;
 • Oricaror terte parti care ne furnizeaza servicii de administrare de website sau ne asista in derularea procesului de recrutare online.
 • Oricarei terte parti, dupa cum este solicitat sau permis de legislatia aplicabila.

9.2     Unii dintre acesti destinatari ai Datelor Dvs. pot fi localizati in afara Romaniei. Noi solicitam tuturor acestor entitati ca, in toate cazurile, sa asigure ca Datele Dvs. fac obiectul unei securitati adecvate in legatura cu prelucrarea lor potrivit acestei Notificari.

9.3     In cazul in care vom efectua transferul datelor cu caracter personal catre entitati din afara Uniunii Europene, ne vom asigura ca sunt puse in practica masuri adecvate de protectie a Datelor Dvs..

In unele cazuri limitate, cand nu ne vom putea intemeia transferul Datelor Dvs. pe temeiurile de mai sus, ne asteptam sa fie necesar sa va solicitam consimtamantul pentru efectuarea unor asemenea transferuri; in aceste cazuri va vom informa cu privire la posibilele riscuri implicate, daca este cazul, in conformitate cu legea aplicabila.

 • DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

10.1    Aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste Datele Dvs.:

 • Dreptul de a fi informati in legatura cu prelucrarea de catre Nobel a Datelor Dvs..
 • Dreptul de a solicita accesul la, sau copii ale Datelor Dvs. prelucrate de noi sau in numele nostru.
 • Dreptul de a obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea, in special a datelor incomplete sau inexacte, sau, dupa caz, transformarea in date anonime a Datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea.
 • Dreptul de a solicita informatii cu privire la sursa Datelor Dvs., in cazul in care aceste date nu au fost colectate direct de la Dvs.
 • Dreptul de a va opune, din motive legitime justificate, prelucrarii Datelor Dvs..
 • In cazul oricarei prelucrari automate a Datelor Dvs. care genereaza un efect juridic sau un efect semnificativ asupra Dvs., aveti dreptul de a solicita informatii cu privire la existenta acesteia, la o explicatie a logicii implicate, la semnificatia si, dupa caz, la orice consecinte preconizate ale unei astfel de prelucrari; in acest caz, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, daca prelucrarea a fost efectuata prin mijloace automate.
 • Dreptul de a solicita ca prelucrarea Datelor Dvs. sa fie restrictionata la anumite scopuri limitate, potrivit legii.
 • Dreptul de portabilitate a Datelor, respectiv dreptul de a primi Datele care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti transmite altui operator.
 • Dreptul de a depune reclamatii cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (cu adresa in B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) si/sau de a va adresa instantelor judecatoresti competente in situatia incalcarii unui drept.

Drepturile stabilite in aceasta Clauza 10.1 nu va afecteaza sau limiteaza in vreun fel celelalte drepturi legale pe care le aveti ca si candidat al NOBEL. Decizia Dvs. de a exercita oricare dintre aceste drepturi nu va va afecta statutul Dvs. de candidat si nu va atrage aplicarea de catre noi a vreunei masuri de orice fel. In cazul in care exercitati oricare dintre drepturile care va revin in baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazeaza pe consimtamantul Dvs., in speta prelucrarile datelor Dvs. cu caracter personal efectuate potrivit legii si respectiv Sectiunii 5 de mai sus.

10.2    Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enuntate in Clauza 10.1 sau pentru a pune o intrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de catre noi a Datelor Dvs., nu ezitati sa contactati Nobel, la adresele de e-mail hr@nobelglobe.com.